Home » Tin hữu ích » Lịch trình xe buýt ở Quảng Ngãi

Lịch trình xe buýt ở Quảng Ngãi

Quảng Ngãi Today cập nhật lịch trình các tuyến xe buýt Mai Linh Quảng Ngãi đến các bạn để tiện cho việc theo dõi và đi lại ở Quảng Ngãi. Các bạn có thể chia sẻ thông tin đến với nhiều người hơn nhé.

Lịch trình xe buýt Mai Linh Quảng Ngãi
Lịch trình xe buýt Mai Linh Quảng Ngãi

THÔNG TIN VỀ XE BUÝT MAI LINH QUẢNG NGÃI
(Cập nhật từ ngày 01 tháng 08 năm 2013)

 1. Tuyến số 01 TP. Quảng Ngãi – Dung Quất: khai thác từ ngày 25/01/2010

Số chuyến: Khai thác 32 chuyến/ngày, gồm 16 chuyến đi và 16 chuyến về.

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau: 18.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Đinh Tiên Hồng – Đường Bà Triệu – Vòng xuyến Quang Trung và Hai Bà Trưng – Qua cầu Trà Khúc cũ – Ngã tư Sơn Tịnh – Khu Công Nghiệp Tịnh Phong – Ngã ba Bình Hiệp – Thị trấn Châu Ổ – Trường Trần Kỳ Phong – Ngã ba Dốc Sỏi – Ngã ba đi Khu du lịch Thiên Đàn – Phân khu Sài Gòn Dung Quất – Chợ Bình Đông ­- Nhà máy đóng tàu Dung Quất – Công ty Doosan Vina – Cảng Dung Quất (điểm cuối)

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Cảng Dung Quất
Cảng Dung Quất – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến Cảng Dung Quất Chuyến số Giờ đi từ Cảng Dung Quất Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:00 6:20 1 5:30 6:50
2 6:00 7:20 2 6:00 7:20
3 7:00 8:20 3 6:30 7:50
4 7:30 8:50 4 7:30 8:50
5 8:00 9:20 5 8:30 9:50
6 9:00 10:20 6 9:00 10:20
7 10:00 11:20 7 9:30 10:50
8 10:30 11:50 8 10:30 11:50
9 11:15 12:35 9 11:30 12:50
10 12:15 13:35 10 12:30 13:50
11 13:30 14:50 11 13:30 14:50
12 14:30 15:50 12 14:30 15:50
13 15:30 16:50 13 15:30 16:50
14 16:15 17:35 14 16:15 17:35
15 17:15 18:35 15 17:15 18:35
16 18:15 19:35 16 18:15 19:35
 1. Tuyến số 02 TP. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh: khai thác từ ngày 25/01/2010

Số chuyến: Khai thác 48 chuyến/ngày, gồm 24 chuyến đi và 24 chuyến về

Giá vé: Giá vé theo chặng như sau: 22.000 đồng đi trên 3/4 tuyến đến suốt tuyến, 18.000 đồng đi trên 1/2 tuyến đến 3/4 tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/4 tuyến đến 1/2 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/4 tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Quang Trung – Qua Cầu Bàu Giang – QL1A (qua huyện Tư Nghĩa, qua huyện Mộ Đức, qua huyện Đức Phổ) – Khu du lịch Sa Huỳnh – Chân đèo Bình Đê (điểm cuối)

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Sa Huỳnh
Sa Huỳnh – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Sa Huỳnh Chuyến số Giờ đi từ Sa Huỳnh Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:30 7:15 1 5:00 6:45
2 6:00 7:45 2 5:30 7:15
3 6:30 8:15 3 6:00 7:45
4 7:00 8:45 4 6:30 8:15
5 7:30 9:15 5 7:15 9:00
6 8:00 9:45 6 8:00 9:45
7 8:30 10:15 7 8:30 10:15
8 9:00 10:45 8 9:00 10:45
9 9:30 11:15 9 9:30 11:15
10 10:00 11:45 10 10:00 11:45
11 10:30 12:15 11 10:30 12:15
12 11:00 12:45 12 11:00 12:45
13 11:30 13:15 13 11:30 13:15
14 12:30 14:15 14 12:30 14:15
15 13:30 15:15 15 13:30 15:15
16 14:00 15:45 16 14:00 15:45
17 14:30 16:15 17 14:30 16:15
18 15:00 16:45 18 15:00 16:45
19 15:30 17:15 19 15:30 17:15
20 16:00 17:45 20 16:00 17:45
21 16:30 18:15 21 16:30 18:15
22 17:00 18:45 22 17:00 18:45
23 17:30 19:15 23 17:30 19:15
24 18:00 20:00 24 18:00 20:00
 1. Tuyến số 03 TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ: Khai thác từ ngày 01/5/2012

Số chuyến: Khai thác 20 chuyến/ngày, gồm 10 chuyến đi và 10 chuyến về

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau: 13.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 10.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến và 5.000 đồng đi trong thành phố Quảng Ngãi.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Đường Nguyễn Du – Đường Nguyễn Nghiêm – Đường Quang Trung – Đường Hùng Vương – Đường Trương Định – Đường Hai Bà Trưng – Qua cầu Trà Khúc cũ – QL24B (Qua Núi Thiên , Qua Chợ Tịnh Châu, qua Đền Thờ Trương Định, qua Khu chứng tích Sơn Mỹ) – Qua đường ven bãi tắm Mỹ Khê – QL24B (Cảng Tịnh Hoà) – Cảng Sa Kỳ (điểm cuối)

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến Cảng Sa Kỳ Chuyến số Giờ đi từ Cảng Sa Kỳ Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:30 6:15 1 5:30 6:15
2 6:30 7:15 2 6:30 7:15
3 7:45 8:30 3 8:00 8:45
4 9:30 10:15 4 9:30 10:15
5 10:45 11:30 5 10:45 11:30
6 12:00 12:45 6 12:00 12:45
7 13:30 14:15 7 13:30 14:15
8 15:00 15:45 8 15:00 15:45
9 16:15 17:00 9 16:15 17:00
10 17:30 18:15 10 17:30 18:15
 1. Tuyến số 04 TP. Quảng Ngãi – Ba Tơ – Ba Vì: khai thác từ ngày 01/11/2010

Số chuyến: Khai thác 12 chuyến/ngày gồm 6 chuyến đi và 6 chuyến về.

Giá vé: Theo các chặng như sau: 32.000 đồng đi trên 4/5 tuyến đến suốt tuyến, 24.000 đồng đi trên 3/5 tuyến đến 4/5 tuyến, 18.000 đồng đi trên 2/5 tuyến đến 3/5 tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/5 tuyến đến 2/5 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/5 tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Quang Trung – Qua Cầu Bàu Giang – QL1A (qua huyện Tư Nghĩa, qua huyện Mộ Đức) – Ngã tư Thạch Trụ – Quốc lộ 24 (Qua Nhà máy đường Phổ Phong) – QL24 (Qua Trạm kiểm lâm Ba Động) – QL24 (Quảng trường Ba Tơ) – Cây xăng Đá Bàn – QL24 (qua xã Ba Dinh, qua xã Ba Tô) – thị tứ Ba Vì (điểm cuối)

Biểu đồ giờ :

 1. Quảng Ngãi – Ba Tơ – Ba Vì
Ba Vì – Ba Tơ – TP Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến TT Ba Tơ Giờ đến thị tứ Ba Vì Chuyến số Giờ đi từ thị tứ Ba Vì Giờ đến thị trấn Ba Tơ Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:10 6:40 7:20 1 4:40 5:10 6:50
2 8:00 9:40 10:10 2 7:30 8:00 9:40
3 10:00 11:40 12:10 3 9:30 10:00 11:40
4 13:30 15:10 15:40 4 13:00 13:30 15:10
5 15:30 17:10 17:40 5 15:00 15:30 17:10
6 17:30 19:10 19:40 6 17:00 17:30 19:10
 1. Tuyến số 05 TP. Quảng Ngãi – Khu đô thị mới Vạn Tường: khai thác từ ngày 15/12/2011

Số chuyến: Khai thác 16 chuyến/ngày gồm 8 chuyến đi và 8 chuyến về.

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau: 17.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Bà Triệu – Đường Quang Trung – Qua cầu Trà Khúc cũ – Ngã tư Sơn Tịnh – Khu Công Nghiệp Tịnh Phong – Ngã ba Bình Long – Đường Võ Văn Kiệt – Khu tập thể Trường dạy nghề Dung Quất – Bệnh viện Dầu khí Dung Quất – Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất – Cây xăng Vạn Lợi, Cổng nhà máy lọc dầu Dung Quất (điểm cuối).

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Vạn Tường
Vạn Tường – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến huyện Vạn Tường
(Cổng nhà máy lọc dầu Dung Quất)
Chuyến số Giờ đi từ Vạn Tường
(Cổng nhà máy lọc dầu Dung Quất)
Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 6:00 7:00 1 6:00 7:00
2 7:00 8:10 2 7:00 8:10
3 8:30 9:40 3 8:30 9:40
4 10:00 11:10 4 10:00 11:10
5 11:30 12:40 5 11:30 12:40
6 13:30 14:40 6 13:30 14:40
7 15:30 16:40 7 15:30 16:40
8 17:15 18:25 8 17:15 18:25
 1. Tuyến số 06 TP. Quảng Ngãi – Minh Long: khai thác từ ngày 17/03/2012

Số chuyến: Khai thác 14 chuyến/ngày gồm 7 chuyến đi và 7 chuyến về.

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau 16.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 11.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Phạm Văn Đồng – Đường Nguyễn Nghiêm – Đường Nguyễn Công Phương – Đường tỉnh ĐT 624 (qua xã Nghĩa Điền, qua xã Hành Thuận, qua thị trấn Chợ Chùa, qua xã Hành Minh, qua xã Hành Đức, qua xã Hành Thiện, qua xã Long Mai, qua xã Long Hiệp, đến xã Thanh An) – Ngã Ba Cầu Thanh An (điểm cuối)

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Minh Long
Minh Long – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi trên Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến huyện Minh Long Chuyến số Giờ đi từ huyện Minh Long Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:30 6:40 1 5:30 6:40
2 7:30 8:40 2 7:30 9:00
3 9:30 10:40 3 9:30 11:00
4 11:30 12:40 4 11:30 13:00
5 13:30 14:40 5 13:30 15:00
6 15:30 16:40 6 15:30 17:00
7 17:00 18:10 7 17:00 18:30
 1. Tuyến số 10 TP. Quảng Ngãi – Sơn Hà: khai thác từ ngày 01/6/2012.

Số chuyến: Khai thác 18 chuyến/ngày gồm 9 chuyến đi và 9 chuyến về

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau 21.000 đồng đi trên ¾ tuyến đến suốt tuyến, 16.000 đồng đi trên ½ tuyến đến ¾ tuyến, 12.000 đồng đi trên ¼ tuyến đến ½ tuyến, 7.000 đồng đi đến ¼ tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Quang Trung – Đường Hùng Vương – Đường Phan Bội Châu – Đường Tôn Đức Thắng – Qua cầu Trà Khúc cũ – Qua Ngã tư Sơn Tịnh – Đường tỉnh 623 (qua thị trấn Sơn Tịnh, qua xã Tịnh Hà, qua xã Tịnh Sơn, qua xã Tịnh Bắc, qua xã Tịnh Đông, qua xã Tịnh Giang, qua xã Sơn Hạ, qua xã Sơn Thành, đến thị trấn Di Lăng) – UBND huyện Sơn Hà (điểm cuối).

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Sơn Hà
Sơn Hà – TP Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến TT Di Lăng Chuyến số Giờ đi từ TT Di Lăng Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:15 6:55 1 5:15 6:55
2 6:00 7:40 2 7:00 8:40
3 8:00 9:40 3 8:00 9:40
4 10:00 11:40 4 10:00 11:40
5 11:30 13:10 5 11:45 13:25
6 13:30 15:10 6 13:30 15:10
7 14:30 16:10 7 15:30 17:10
8 15:30 17:10 8 16:30 18:10
9 17:30 19:10 9 17:30 19:10
 1. Tuyến số 8 TP. Quảng Ngãi – Thạch Nham: khai thác từ ngày 01/12/2012

Số chuyến: Khai thác 8 chuyến/ngày gồm 4 chuyến đi và 4 chuyến về

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau 14.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 11.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đ. Lê Thánh Tôn – Đ. Lê Lợi – Đ. Nguyễn Trãi – Đ. Hoàng Hoa Thám – Đường tỉnh ĐT 623B (qua xã Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Lâm) – Đầu mối Thạch Nham (điểm cuối).

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Thạch Nham
Thạch Nham – TP Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến Đầu mối Thạch Nham Chuyến số Giờ đi từ Đầu mối Thạch Nham Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 7:30 8:30 1 5:45 6:45
2 11:00 12:00 2 9:00 10:00
3 15:00 16:00 3 13:30 14:30
4 17:30 18:30 4 16:30 17:30
 1. Tuyến số 9 TP. Quảng Ngãi – Trà Bồng: khai thác từ ngày 01/6/2013.

Số chuyến: Khai thác 12 chuyến/ngày gồm 6 chuyến đi và 6 chuyến về

Giá vé: Giá vé theo các chặng như sau 22.000 đồng đi trên ¾ tuyến đến suốt tuyến, 18.000 đồng đi trên ½ tuyến đến ¾ tuyến, 13.000 đồng đi trên ¼ tuyến đến ½ tuyến, 7.000 đồng đi đến ¼ tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Đinh Tiên Hoàng – Đường Bà Triệu – Cầu Trà Khúc cũ – Khu Công nghiệp Tịnh Phong – Ngã ba Trà Bồng – Đường tỉnh 622B (qua xã Bình Chương, qua xã Bình Mỹ) – Đường tỉnh ĐT622 (qua xã Trà Bình, qua xã Trà Phú, đến thị trấn Trà Xuân) – Ngã ba Trà Sơn (điểm cuối) và ngược lại.

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Trà Bồng
Trà Bồng – TP Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến TT Trà Xuân Chuyến số Giờ đi từ TT Trà Xuân Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:15 6:45 1 5:15 6:45
2 8:00 9:30 2 8:00 9:30
3 10:00 11:30 3 10:00 11:30
4 13:30 15:00 4 13:30 15:00
5 15:30 17:00 5 15:30 17:00
6 17:30 19:00 6 17:30 19:00
 1. Tuyến thứ 7 TP. Quảng Ngãi – Cổ Luỹ: bắt đầu khai thác từ ngày 01/8/2013.

Số chuyến: Khai thác 12 chuyến/ngày gồm 6 chuyến đi và 6 chuyến về.

Giá vé: Giá vé theo chặng như sau 12.000 đồng đi trên ½ tuyến đến suốt tuyến, 6.000 đồng đi đến ½ tuyến.

Lộ trình tuyến: Bến xe Quảng Ngãi (điểm đầu) – Đường Lê Thánh Tôn – Đường Lê Lợi – Đường Nguyễn Trãi – Đường Nguyễn Đình Chiểu – Đường Hùng Vương – Đường Lê Trung Đình – Đường Bích Khê – Đường tỉnh 623C (qua xã Nghĩa Dõng, qua xã Nghĩa Dũng, quan xã Nghĩa Hà, qua xã Nghĩa Phú) – Bến cá Cổ Luỹ (điểm cuối) và ngược lại.

Biểu đồ giờ:

 1. Quảng Ngãi – Cổ Luỹ
Cổ Luỹ – TP Quảng Ngãi
Chuyến số Giờ đi từ Bến xe Quảng Ngãi Giờ đến Bến cá Cổ Luỹ Chuyến số Giờ đi từ Bến cá Cổ Luỹ Giờ đến Bến xe Quảng Ngãi
1 5:30 6:15 1 6:30 7:15
2 7:30 8:15 2 8:30 9:15
3 9:30 10:15 3 10:30 11:15
4 12:30 13:15 4 13:30 14:15
5 14:30 15:15 5 15:30 16:15
6 16:30 17:15 6 17:30 18:15

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tổng đài taxi, xe buýt Mai Linh: (055) 3 83 83 83 hoặc (055) 3 63 63 63. Email: qni@mailinh.vnmlquangngai@gmail.com
Rất mong được phục vụ Qúy khách hàng.

————————————————–
THÔNG TIN BỔ SUNG
Năm 2010, xe buýt Mai Linh đã khai thác: 34.040 chuyến xe và vận chuyển 1.422.586 lượt khách.
Năm 2011, xe buýt Mai Linh đã khai thác: 40.898 chuyến xe và vận chuyển 1.615.000 lượt khách.
Năm 2012, xe buýt Mai Linh khai thác: 54.280 chuyến xe và vận chuyển 2.051.953 lượt khách.
Năm 2013 (7 tháng đầu năm), xe buýt Mai Linh khai thác: 37.582 chuyến xe và vận chuyển 1.458.994 lượt khách.
Đến nay, Công ty đã đầu tư được 40 xe buýt từ 34 chỗ đến 47 chỗ và đưa vào khai thác được 10 tuyến xe buýt nội tỉnh, tuyến ngắn nhất có cự ly là 18 km và tuyến dài nhất có cự ly là 80 km.
Trong 10 tuyến xe buýt có 4 tuyến đến các huyện miền núi là tuyến Ba Tơ (tuyến số 4), tuyến Minh Long (tuyến số 6), tuyến Trà Bồng (tuyến số 9) và tuyến Sơn Hà (tuyến số 10), có 2 tuyến phục vụ cho khu kinh tế Dung Quất là tuyến đi Cảng Dung Quất (tuyến số 1) và tuyến đi Khu đô thị mới Vạn Tường (tuyến số 5).
Được sự hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ngãi, các Sở ban ngành địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của Sở GTVT Quảng Ngãi, sự thông tin rộng rãi của Đài phát thanh truyền hình tỉnh, của báo chí địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng và sử dụng dịch vụ xe buýt của nhân dân. Mai Linh đã đưa vào khai thác 10/10 tuyến xe buýt, hoàn thành việc phát triển mạng lưới xe buýt sớm hơn quy hoạch là 2 năm (theo quyết định 816 của UBND tỉnh thì đến năm 2015 mới đưa đủ 10 tuyến xe buýt vào hoạt động).

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng comment ở phía bên dưới. Cám ơn!

Nguồn: Mai Linh Quảng Ngãi

Check Also

Đi du lịch nghe bài chòi

Một số điểm du lịch cộng đồng trong tỉnh đã đưa hoạt động biểu diễn …