Home » Tin hữu ích » Ra mắt nhiều ấn phẩm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ra mắt nhiều ấn phẩm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật vừa ra mắt cuốn sách “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam”.

 

Sách

Sách “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam” gồm các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cuốn sách dày 1.040 trang, là một công trình công phu, tập hợp, giới thiệu hơn 100 bài viết tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề cùng tên, do Ban Bí thư giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức.
 
Cuốn sách gồm các bài viết tâm huyết, thể hiện sự dày công nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, luận giải của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, nhân chứng trong và ngoài quân đội về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nội dung các bài viết đa dạng, phong phú, khai thác nhiều khía cạnh về Đại tướng, bước đầu làm sáng tỏ những đóng góp về nhiều mặt đối với cách mạng Việt Nam của nhà lãnh đạo quân sự thiên tài, vị tướng lĩnh tài năng đức độ Võ Nguyên Giáp.
 
Sách “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp – Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam” gồm 3 phần.
 
Phần 1: “Những vấn đề chung”, gồm tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các vị bộ trưởng, các tướng lĩnh lãnh đạo, chỉ huy quân đội… Nội dung các bài viết khẳng định Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là nhà quân sự văn võ song toàn, người “Anh Cả” của quân đội, là “Tư lệnh của các tư lệnh, Chính ủy của các chính ủy”, có nhiều đóng góp xuất sắc cho Đảng, cho dân, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.
 
Phần 2: “Tài năng quân sự xuất chúng, cống hiến đặc biệt xuất sắc cho cách mạng Việt Nam”, có nội dung chủ đạo là luận giải, phân tích, đánh giá những đóng góp về nhiều mặt của đồng chí Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là quá trình đồng chí được Trung ương Đảng, Bác Hồ giao trọng trách lãnh đạo, chỉ huy quân đội trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Phần 3: “Sáng ngời tấm gương đạo đức cách mạng”, tập trung luận giải Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tấm gương đạo đức lớn của cách mạng Việt Nam. Ông có may mắn sớm được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc rồi trở thành người học trò xuất sắc, gần gũi bên Người. Cả đời ông tuân theo chỉ dạy của Bác Hồ về đạo làm tướng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, được cán bộ, chiến sĩ suy tôn là người “Anh Cả” của quân đội, suốt đời thương yêu, quý trọng chiến sĩ; một vị Tổng Tư lệnh hội tụ đủ các phẩm chất trí – dũng – nhân – tín – liêm – trung.
 
Cùng với cuốn sách này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật còn giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu của Đại tướng và về Đại tướng do đơn vị xuất bản, mới tái bản như: “Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng”, cuốn hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phạm Chí Nhân thể hiện); hồi ký “Những chặng đường lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hữu Mai thể hiện); “Điện Biên Phủ” tổng hợp các bài viết của Đại tướng; “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ biên); “Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi” tập hợp các bài nghiên cứu của Đại tướng; “Võ Nguyên Giáp – Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh” (Đại tá Trần Trọng Trung).
 
Theo HH/Chinhphu.vn
 
.
Nguồn:

Check Also

Đi du lịch nghe bài chòi

Một số điểm du lịch cộng đồng trong tỉnh đã đưa hoạt động biểu diễn …