Home » Tin hữu ích » Triển lãm nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911-5-6-2021), Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức giới thiệu trưng bày: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm cũng được tổ chức nhân dịp 15 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT-TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT-TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Triển lãm gồm hơn 300 bức ảnh, tư liệu, tài liệu thời sự, chia làm ba phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!, Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trưng bày.

Một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trưng bày.

Phần 1 với 170 bức ảnh, tư liệu quý đã làm nổi bật những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: Ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước giành độc lập tự do cho dân tộc; Tận tụy phục vụ Đảng, Tổ quốc và nhân dân; yêu mến, tin tưởng nhân dân, tập hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết nhân dân; Tấm gương sáng ngời về đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; Xây dựng, bảo vệ và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới vì hòa bình công lý và tiến bộ xã hội… 

 Hồ sơ và một số báo cáo của mật thám Pháp về Nguyễn Ái Quốc.

Hồ sơ và một số báo cáo của mật thám Pháp về Nguyễn Ái Quốc.

Phần 2 với hơn 70 ảnh, tư liệu, thời sự trong phần này đã giới thiệu những hình thức tuyên truyền phát huy tác dụng của Khu di tích cùng các bộ, ban, ngành cả nước trong 5 năm (2016-2021) để hưởng ứng Chỉ thị 05-CT-TW, đó là: đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo và khách tham quan; công tác xuất bản, trưng bày, triển lãm tại Khu di tích và các địa phương ở trong nước; Những tấm gương điển hình bình dị mà cao quý xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: y tế, quốc phòng, văn hóa, , kinh tế, đối ngoại… làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 
Phần 3 với 60 ảnh, tài liệu về hiện vật, quà tặng của bạn bè quốc tế trưng bày tại Khu di tích, bút tích của các nguyên thủ quốc gia các nước trên thế giới khi vào thăm di tích và các hoạt động tuyên truyền của Khu di tích ở nước ngoài. Nội dung trưng bày đã phần nào minh chứng cho tình cảm yêu quý của nhân dân khắp nơi trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Theo KHÁNH NGUYÊN/Nhân Dân Điện tử
.
Nguồn: Baoquangngai.vn

Check Also

Đi du lịch nghe bài chòi

Một số điểm du lịch cộng đồng trong tỉnh đã đưa hoạt động biểu diễn …